produkt

Betongimpregnering til mur og betong

BESKRIVELSE

Vannbasert, transparent impregnering til beskyttelse av mur- og betongoverflater. Dypttrengende og varig.

 

BRUKSOMRÅDER

EG Betongimpregnering er en transparent, inntrengende vannavviser til beskyttelse av loddrette og vannrette mur- og betongoverflater. Kan brukes på gamle og nye (herdede) konstruksjoner, som for eksempel bygninger, bro-underbygninger, betongmurer, parkeringshus og andre bygningskonstruksjoner.

 

Kan benyttes på alle muroverflater inkl. takstein, forstøtningsmurer, belegningsstein, grunnmurer og piper. Kan også benyttes på teglstein, men vi anbefaler å sette en liten prøve for å se at det ønskede resultat oppnås.

 

EG Betongimpregnering kan forhindre fukt, alger, mosevekst og misfarging av betong grunnet sur nedbør.

 

 

Svært holdbar

EG Betongimpregnering gir en langvarig beskyttelse. Den trenger dypt inn i overflaten og er vannavvisende. Impregneringen forhindrer vann, salt (klorider), atmosfærisk forurensning og frostpåvirkninger fra å ødelegge betongen.

Estetisk

 • Forbedret estetikk da blomstringer, algevekst, mose og smussansamlinger reduseres.
 • Overflatens utseende forblir uendret.

Miljøvennlig

 • Reduserer emisjoner av flyktige organiske forbindelser til atmosfæren i forhold til organiske vannavvisere som er basert på oppløsningsmidler.

Enkel i bruk

 

 • Brukes klar, skal ikke fortynnes, hvilket betyr ensartet kvalitet.
 • Kun én påføring.
 • Kan påføres fuktige underlag.
 • Utstyr og søl rengjøres med såpevann.

 Omkostningseffektiv

 • Produktet fordamper ikke ved påføring med sprøyte, derfor kan mer aktivt silan nå det tilsiktede mål med minimalt svinn og maksimal dekning.

FARGE

Melkehvit oppløsning; blir usynlig når den er herdet.

DEKKEVNE

Normalt kan du beregne 3-10 m²/l på betong. Dekkevnen vil variere avhengig av betongkvalitet og underlagets finish.

EMBALLASJE

1 liter.

5 liter.

20 liter.

OPPBEVARING

EG Betongimpregnering. Skal beskyttes mot frost. Holdbarhet på 12 måneder.

Oppbevaringstemperaturen må ikke overskride 35°C.

FORARBEID

Forberedelse av underlag: Rengjør det området som skal behandles for løse partikler, olje, fett eller andre forurensende stoffer. Det kan være nødvendig med en komplett vannblåsing, sandblåsing eller slyngrensning for å oppnå det ønskede overflateforhold. Revner og ekspansjonsfuger skal lukkes med tetningsmasse før påføring av EG Betongimpregnering, og de skal herde i henhold til produsentens anvisninger.

BLANDING

EG Betongimpregnering er klar til bruk etter lett omrøring eller risting.

PÅFØRING

Overflate-, luft- og materialetemperaturen skal være mellom 5°C og 35°C under påføring av EG Betongimpregnering.

Må ikke anvendes når temperaturen forventes å falle til under 5°C innenfor 24 timer, eller det kan forventes regn innenfor 4 timer etter endt påføring.

Overflaten kan være lett fuktig, men for å få det beste resultatet er det anbefalt at overflaten er tørr for maksimal inntrengning.

Test på et lite område av det området som skal behandles før påføring av enhver transparent inntrengende forsegler for at sikre det ønskede resultat og dekningsgrad.

Materialet påføres med kontrollert mengde/nedløp på maks 20 cm på loddrette flater helt til overflaten er mettet.

På vannrette flater anbefales det at materialet påføres med lavtrykkssprøyte, ikke forstøver – alternativt at det helles ut og fordeles jevnt med en kost/nal.

FORBRUK

3-10 m2 pr. liter. Forbruk vil variere etter underlagets art, sugeevne, poriøsitet og så videre.

HERDING

Overflater som er behandlet med EG Betongimpregnering skal tørke i minst 4 timer for å sikre korrekt inntrenging. EG Betongimpregnering kan etterlate en forbigående skjoldet overflate i flere timer etter påføring. Steder med kjørende trafikk må ikke tas i bruk før den behandlede overflaten er tørr.


Maling og lignende skal ikke utføres før overflaten er helt herdet.

RENGJØRING AV UTSTYR OG SØL

Utstyr og steder som er tilgriset skal straks renses med såpevann for at unngå eventuelle flekker. EG Betongimpregnering vil etterlate synlige rester på ikke-porøse materialer, for eksempel glass, metall og malte overflater når det er herdet. Tørket, polymerisert materiale kan fjernes med et metallblad.

EG Betongimpregnering h-303 datablad Sikkerhetsdatablad BASE

Interessert? Kontakt oss

EpoxyGrossisten leverer gulv- og veggsystemer av høy kvalitet til industrielle og private kunder.

Send oss informasjon om ditt gulv, og motta uforpliktende tilbud.

 • Generell informasjon

 • Jeg kan kontaktes på

 • Feltene merket med * må fylles ut