produkt

EG Cemcrete

Beskrivelse

EG Cemcrete er et sement- og polymerbasert, diffusjonsåpent produkt til overflatebehandling/beskyttelse av mur og betong. EG Cemcrete er tokomponent spesialsement og flytende polymer som blandes sammen til en homogen masse og gir en dekorativ overflate.

Produktet er elastisk og sprekker ikke opp som andre sementbaserte produkter ved mindre strukturelle bevegelser, og flasser ikke med mindre underlaget slipper.

Bruksområder

Inn- og utvendig på betong – gulv – puss – lettklinker – tegl og annet murverk – fasader – sokkeletasjer – kjellervegger – peiser – piper – garasjer – havemurer – isoblokker – XPS – terrasse – uteplasser – flytebrygger m.m. laveste anvendelsestemperatur +5 °C.

Produktet er elastisk og sprekker derfor ikke opp eller flasser, meget god vedheft til de fleste typer underlag.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag skal forvannes, unngå vannoppsamling. På tidligere malte flater kan Cemcrete fortynnes ved tilsetning av inntil 25 % vann. Porøse , sugende underlag skal alltid primes med Cemprime.

Utblanding - Bruksmåte

Cemcrete medfølgende komponenter blandes til en homogen masse. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med blandestav. Påføring foretas med slammekost, brett eller egnet sprøyte. Ved å regulere mengden Liquid (Base) kan Cemcrete benyttes både til slemming, stopling, strukturpuss og tynnere pusslag. Cemcrete er et sementbasert produkt som tørker så vær påpasselig med og ikke blande opp mer enn nødvendig.

NB! På sammenhengende flater anbefales det å bruke slemming fra samme produksjonsnummer og pakningsstørrelse. Forskjellig sug i underlag, varierende blandinger og ujevn uttørking kan medføre fargeforskjeller. Redskap rengjøres med vann.

Bruksmåte gulv

Rengjør overflaten som skal behandles godt. Gammel, løs maling/belegg fjernes. Rene betongflater skal alltid fuktes med vann (unngå overflatevann). Er underlaget sugende skal det alltid benyttes Cemprime før Cemcrete. Dersom det er områder hvor det er fare for lekkasje til underetasje grunnes flaten først med Dampshield (epoxy primer/membran) strø litt sand i det våte belegget for friksjon for påføring av Cemcrete, vurder om det er behov for to strøk med Dampshield.

Cemcrete påføres i to lag @ 1 mm våt.  Skjolder og skyggevirkninger vil alltid forekomme ved bruk av Cemcrete da dette er en del av produktets sammensetning og egenskaper. Ønskes en enhetlig overflate bør Cemcrete overmales med til eksempel Elladur CMC eller Resupen WB. Dette gjelder også for lettere renhold samt merker etter potteplanter o.l.. I områder med mye forurensning eller i områder med mye skog der det er erfaring med algevekst (grønske) er det også anbefalt overmaling med klar eller farget topplakk for lettere renhold. Det anbefales å sette en prøve for vurdering av ønsket resultat.

Strukturen i overflaten er avhengig av påføringsmetode (prøv deg frem). Typiske påføringsmetoder er rull eller svaber med påfølgende glatting med pussebrett/filsebrett. For eksempel gir en langhåret rull grov struktur og en fin rull en slettere struktur, men fortsatt markert, så dersom det er ønskelig med en slettere og jevn overflate glattes det med brett. Ikke fukte/dypp pussebrettet i vann ved pussing/sletting da dette kan gi varige skjolder/striper i overflaten. Det vil alltid bli noe struktur i dette produktet da det er et sementbasert produkt og det må derfor ikke sammenlignes med maling.

Dersom behandlingen gjøres på terrasse/altan anbefales det at det legges en hulkil mellom vegg og gulv for å stoppe inntrenging av fukt.

Hulkil kan lages meget enkelt med EG Epoxysparkel og påføres med slikkepott. EG Epoxysparkel kan også benyttes til å tette sprekker og sår i underlaget før priming.

For å unngå merker etter potteplanter o.l. kan man med fordel sette dette på et underlag/skål.

Bruksmåte - Slemming

Cemcrete kan tilsettes inntil 50% vann som grunnstrøk og påføres med slemmekost. Ett eller flere strøk ufortynnet, opptil 1 mm pr. strøk. Neste strøk påføres etter 12 timer. Blandingen skal være lett å stryke, men skal ikke renne. Unngå å påføre Cemcrete direkte i sterkt solskinn. To strøk gir vanntetthet (Belegget er fortsatt diffusjonsåpent, men tåler mer slagregn).

Cemcrete på Leca

Cemcrete på Leca

Cemcrete kan slemmes eller påføres som puss direkte på Leca når sår og fuger er fylt med sementmørtel. For en så enhetlig overflate som mulig i regnvær, anbefales det at fugene behandles som slemming som nevnt i pkt nedenfor.

Cemcrete på EPS og XPS

Inne og ute.

Cemcrete benyttes til pussing inne og ute på isolasjonsmaterialer som EPS- og XPS-polystyren m.m. som har tilstrekkelig styrke. Laveste påføringstemperatur er +5 ºC.

Forarbeid: Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Tørre, sugende underlag primes med Cemprime eller som et minimum fuktes med vann, unngå stående vann. Sår og sprekker sparkles først med Cemcrete blandet i en tykkere konsistens.

Bruksmåte på isolasjonsmaterialer:
Sørg for støvfri og ren overflate. Polystyrenunderlag kan rubbes med stålbørste, sagblad eller lignende for maksimal vedheft. Cemcrete påføres med rull, brett eller sprøyte.

Brukstid – etterbehandling:
Om ønskelig kan pussoverflaten påføres Resucryl eller Ecuseal som gir en tett overflate mot slagregn men samtidig en diffusjonsåpen og dekorativ overflate. Dersom annen overflatebehandling benyttes følges produsentens anvisninger.

Tørketid

1-5 timer avhengig av temperatur og underlag.

Full kjemisk herding, 7 døgn.

På grunn av Cemcretens sammensetninger og varierende struktur/porøsitet i underlaget kan belegget i enkelte tilfeller fremstå som noe skjoldete i opp til 3-4 mnd.

Det vil alltid bli noe struktur i dette produktet da det er et sementbasert produkt og må ikke sammenlignes med maling.

Forbruk

Slemming: 1 – 2 kilo pr. m² pr. strøk.

Puss: ca. 1,7 kilo pr. m² pr. mm.

Lagring

Lagres tørt i inntil 1 år.

Pakning

EG Cemcrete leveres i 17 og 34 kg.
EG Cemcrete leveres i fargene hvit og grå. Slett og kornet utgave Andre farger på bestilling.

kolumnbild

Tekniske data

Blanding Spesialsement og Liquid:

Tilmålt

Materialforbruk: 1 – 2 kg / pr. m²

Største kornstørrelse: 0,3-1mm

Brukstid: 2 timer

Heftfasthet: >2 N/mm

Vanntetthet: Vanntett mot slagregn

Vanndampdiffusjon, 2 strøk: 0,9 g/m²

 


DATABLAD EG CEMCRETE

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!