produkt

Vedlikeholdsprodukter

EG Epoxysparkel

EG Epoxysparkel er en tre-komponent epoxysparkel som kan benyttes både ute og inne, på gulv, vegg og tak. Produktet egner seg også veldig godt til hulkil.

EG Epoxysparkel kan du enkelt påføre selv, men les veiledning og datablad nøye før du setter i gang med påføring.

Beskrivelse

EG Epoxysparkel er en tre-komponent epoxysparkel bestående av base, herder og fyllstoff. Fyllstoffet blandes 1/1, eller til ønsket tykkelse er oppnådd. Sparklet området vil ikke krympe eller sprekke.

Bruksområder

EG Epoxysparkel kan benyttes i de fleste type miljøer og egner seg godt til gulv, vegg og tak.

EG Epoxysparkel er meget luktsvak, og er derfor ideell for bruk både inne og ute.

Dekkevne

Ett sett veier 2.5 Kg og dekker ca 25 LM av hulkil.(avhengig av bredde på hulkil)

Forberedelser

Det er viktig med godt rengjorte flater der du skal sparkle.

Slik går du frem

Først blandes herder og base i 2-minutter. Når dette er godt blandet, tilsettes fyllstoff til ønsket tykkelse er oppnådd.

For sparkling av sprekker og sår benyttes en gummisparkel for best resultat og minimalt med sliping/pussing. EG Epoxysparkel kan påføres så jevnt at sliping/ pussing ikke er nødvendig. Produktet er meget smidig og lett og arbeide med.

For hulkil benytt en smal gummisparkel eller slikkepott. Fugens tykkelse avgjøres etter trykket du legger på sparkelen/slikkepotten. Meget rask og effektiv måte og lage hulkil på med overlegen styrke og vedheft til de fleste typer underlag. Krymper ikke, ettersparkling blir derfor unødvendig. Dersom underlaget er sugende bør priming med t.eks R.S. Dampshield vurderes.

EG Epoxysparkel er overmalbar med f.eks. Resuseal WB epoxymaling eller Resucoat HB epoxycoating.


DATABLAD EG EPOXYSPARKEL

 

kolumnbild

EG Betongimpregnering - Masterprotect H-303

BESKRIVELSE

Vannbasert, transparent, effektiv, dypttrengende og varig impregnering til beskyttelse av blant annet betongoverflater.

ANVENDELSESOMRÅDE

EG Betongimpregnering er en transparent, inntrengende vannaviser til beskyttelse av loddrette og vannrette mur- og betongoverflater. Kan anvendes på gamle og nye (herdede) konstruksjoner, som f.eks. bygninger, bro-underbygninger, betongmurer, parkeringshus og mange andre bygningskonstruksjoner. Kan benyttes på alle muroverflater inkl. takstein, forstøtningsmurer, belegningsstein, grunnmurer, piper. EG Betongimpregnering kan forhindre fukt, alger, mosevekst misfarging av betong grunnet sur nedbør m.m. Kan også benyttes på teglstein men her er det avgjørende at det settes en liten prøve for å se at ønsket resultat oppnås.

EGENSKAPER

Holdbar

 • Gir langvarig beskyttelse ettersom EG Betongimpregnering trenger dypt inn i overflaten og fungerer som vannaviser, og forhindrer vann, salt (klorider), atmosfærisk forurensning og frost-påvirkninger fra å ødelegge betongen.

Estetisk

 • Forbedret estetikk ettersom algevekst, mose og smussansamlinger reduseres.
 • Overflatens utseende forblir uendret.

Miljøvennlig

 • Reduserer emisjoner av flyktige organiske forbindelser til atmosfæren i forhold til organiske oppløsningsmiddel-baserte vannavvisere, som normalt benyttes.
 • Bedre arbeidsmiljø.

Enkel i bruk

 • Bruksklar. Skal ikke fortynnes, hvilket betyr ensartet kvalitet.
 • Kun en påføring.
 • Kan påføres direkte på fuktige underlag.
 • Utstyr og søl rengjøres med såpevann.

 Omkostningseffektiv

 • Produktet fordamper ikke ved påføring med sprøyte, derfor kan mer aktiv silan nå det tilsiktede mål med minimalt svinn og maksimal dekning.

FARGE

Melkehvit oppløsning; usynlig når den er herdet.

DEKKEEVNE

Typisk 3-10 m²/l på betong. Dekkevnen vil variere avhengig av betongkvalitet og underlagets finish.

EMBALLASJE

 • 1 liter
 • 5 liter
 • 20 liter

OPPBEVARING

EG Betongimpregnering. Skal beskyttes mot frost.  Holdbarhet på 12 måneder.
Oppbevaringstemperaturen må ikke overskride 35°C.

FORARBEID

Forberedelse av underlag:
Rengjør det området som skal behandles for løse partikler, olje, fett eller andre forurensende stoffer. Det kan være nødvendig med en komplett vannblåsing, sandblåsing eller slyngrensning for og oppnå foretrukket overflateforhold. Revner og ekspansjonsfuger skal lukkes med tetningsmasse før anvendelsen av EG Betongimpregnering og de skal herde i henhold til produsentens anvisninger.

Blanding

EG Betongimpregnering er klar til bruk etter lett omrøring eller lett risting.

PÅFØRING

Overflate-, luft- og materialetemperaturen skal være mellom 5°C og 35°C under påføring av EG Betongimpregnering
Må ikke anvendes når temperaturen forventes og falle til under 5°C innenfor 24 timer, eller hvis kan forventes regn innenfor 4 timer efter endt påføring.
Overflaten kan være lett fuktig, men en tørr overflate anbefales for maksimal inntrengning og dermed best resultat.
Test et lite område av det området som skal behandles før påføring av enhver transparent inntrengende forsegler for at sikre at ønsket resultat og dekningsgrad oppnås.
Materialet påføres med kontrollert mengde/nedløp på max. 20 cm på loddrette flater, inntil overflaten er mettet.
På vannrette flater anbefales det at materialet påføres med lavtrykks-sprøyte, ikke forstøver; alternativt kan det helles ut og fordeles jevnt med en kost/nal.

Forbruk

3-10 m2 pr. ltr. Forbruk vil variere etter underlaget art, sugeevne, poriøsitet etc.

Herdning

Det anbefales at overflater som er behandlet med EG Betongimpregnering skal tørke i minst 4 timer for å sikre korrekt inntrengning. EG Betongimpregnering kan etterlate en forbigående skjoldet overflate i flere timer efter påføring. Steder med kjørende trafikk må ikke tas i bruk før den behandlede overflaten er tørr.
Maling o.l skal ikke gjøres før overflaten er helt utherdet.

RENGJØRING AV UTSTYR OG SØL

Utstyr og steder som er tilgriset skal straks renses med såpevann for å unngå eventuelle flekker. EG Betongimpregnering vil etterlate synlige rester på ikke porøse materialer, f.eks. glass, metal og malte overflater, når det er utherdet. Tørket, polymeriserte materialer kan fjernes med et metallblad.

 

 

kolumnbild