Epoxy som Radonsperre

Hos EpoxyGrossisten har vi flere ulike epoxy-primere med radonsperre til betong- og sementbaserte underlag. MasterTop P 622 og MasterSeal P 770 er begge testet og godkjent til bruk som radonsperre. De er enkle å påføre og hindrer helseskadelig radongass i å sive inn i hus og andre bygninger.

Hvorfor radonsperre?

Radonsperre gir en effektiv beskyttelse mot radongass – en naturlig gass som dannes i berggrunn, pukk og grus og som siver inn gjennom byggegrunnen. Gassen er usynlig og uten lukt, og kan være helseskadelig hvis man blir eksponert for større mengder innendørs over tid. På FHI sine sider kan man lese at Radon og datterproduktene er kreftfremkallende, og regnes for å være den viktigste risikofaktoren for lungekreft etter røyking.

Ettersom Radon er en naturlig gass, blir vi mennesker stadig eksponert for dette. Utendørs er det relativt lav forekomst av radongass, men det er når den siver inn i bygninger og blir en del av innemiljøet at den kan være helseskadelig. Derfor er det nå et krav om å bruke radonsperre i nybygg med rom som er beregnet for varig opphold.

Hva er radonsperre?

Produkter som godkjennes som radonsperre har til felles at de har diffusjonsmotstand som hindrer at det siver inn radongass i bygninger. Som regel er det snakk om radonmembraner i form av fleksible belegg som består av plast, gummi eller asfalt. Det finnes også flytende radonsperre og radonmembran som man kan påføre vegger og gulvkonstruksjoner.

Den vanligste måten å hindre radongass i å trenge inn i bygget, er å legge radonsperre i tilknytning til gulvet. EpoxyGrossisten har to produkter som er godkjent som radonsperre; MasterTop P 622 og MasterSeal P 770. Produktene er svært enkle å påføre og kommer i flytende form. Alt du trenger å gjøre er å helle ut den flytende massen i to lag og jevne den ut. Jobben er fort unnagjort, og krever heller ikke mye utstyr.

Godkjent mot radongass

Det er ingen standard som definerer når et materiale er «radontett», men når man vurderer kapasiteten til et materiale til å fungere som radonbarriere er det vanlig å referere til arbeidet til professor Keller. Hans forskning har vist at et materiale er radontett hvis dets påførte tykkelse er mer enn tre ganger diffusjonsgjennomtrengningslengden oppnådd ved testing.

Videre ned på denne siden kan du laste ned resultatene av testene som er gjennomført på MasterTop P 622 og MasterSeal P 770, hvor de godkjennes som radonbarrierer. Du finner også informasjon om gjennomtrengningslengder, samt hvor mange lag som må påføres for å oppnå en radonsperre i disse test-dokumentene.

MasterTop P 622 er en epoxy-primer fra Master Builders Solutions som brukes i kombinasjon med flere typer epoxy- og polyuretanbaselakker og -membraner. Det gir ikke bare vedheft til underlaget, men også en effektiv beskyttelsesbarriere mot radon.

Se testen. 

MasterSeal P 770 er en vanntettingsmembran fra Master Builders Solutions som brukes til vanntetting av kjellere og andre betong- og murkonstruksjoner. Bruk av et 2 mm tykt lag MasterSeal 6100 FX forhindrer inntrengning av både vann og radon.

Se testen.