RADONSPERRE

RADONSPERRE

Det er ingen standard som definerer når et materiale er «radontett». Imidlertid, når man vurderer kapasiteten til et materiale til å fungere som radonbarriere, er det vanlig å referere til arbeidet til professor Keller. Hans forskning har vist at et materiale er radontett hvis dets påførte tykkelse er mer enn tre ganger diffusjonsgjennomtrengningslengden oppnådd ved testing.

Resultatene av tester på to av våre materialer, som nylig er testet som radonbarrierer, er oppført i tabellen nedenfor, som viser gjennomtrengningslengder og dermed den nødvendige tykkelsen på påføring.

MasterTop P 622 er en epoxy-primer fra Master Builders Solutions som brukes i kombinasjon med flere typer epoxy- og polyuretanbaselakker og -membraner. Det gir ikke bare vedheft til underlaget, men også en effektiv beskyttelsesbarriere mot Radon.

MasterSeal 6100 FX er en vanntettingsmembran fra Master Builders Solutions som brukes til vanntetting av kjellere og andre betong- og murkonstruksjoner. Bruk av et 2 mm tykt lag MasterSeal 6100 FX forhindrer inntrengning av både vann og Radon.

RADON generell

 mbs-mastertop-p-622-db EG

mbs-fugtsperre-på-betong-mastertop-p-622-no EG

mbs-masterseal-6100-fx-db EG

Jostein Ophus