Landbrukssystemer til landbruksgulv

Landbrukssystemer til landbruksgulv

Norsk landbruk har høye krav til fjøs, binger, melkerom og andre bygg som dyr oppholder seg i. Dyrevern og hygiene er svært viktig å ivareta når man skal legge gulv. Det er ofte store åpne arealer med mange dyr, og her er det viktig å sørge for at dyrene har en renslig plass å være som holder dem friske og samtidig hindre smitte mellom dyr og mennesker.

I tillegg skal det gjerne være store maskiner som jobber (for eksempel melkemaskiner) og som kan skape mye støy og ubehag for dyrene. Gulvet du velger for dyrene har stor betydning for alle disse tingene. Med landbruksgulv fra EpoxyGrossisten dekker du alle disse behovene og sikrer god dyrevelferd.

Hygieniske og slitesterke gulv til landbruk

EpoxyGrossistens gulv for landbruket er av svært god kvalitet – du finner knapt noe bedre i Europa. Det er to ganske krevende hensyn å ta når man skal legge gulv i fjøs og grisebinger; nemlig at det skal være hygienisk og samtidig tåle stor belastning fra både tunge dyr og maskiner.

Du kan bruke både epoxy og polyuretan som gulv til landbruk. Dette er svært slitesterke og robuste gulvbelegg som beskytter underlaget (oftest betong og bygningsmasse) godt, som er sklisikre og som tåler belastningen fra klover og maskiner over tid. I tillegg er epoxygulv og polyuretangulv svært hygieniske og enkle å holde rene.

Vi setter sammen gulvbelegget på bakgrunn av hvor gulvet skal ligge og hva det skal brukes til. Her er noen eksempler på ulike gulvbelegg til ulik bruk.

Sklisikkert epoxygulv

Epoxygulv i fjøset gir god beskyttelse og bidrar til å skape trivsel blant dyrene. Sklisikkert epoxygulv brukes gjerne til

  • fjøs
  • grisebinger
  • kalverom
  • rom til fjærkre

Her anbefaler vi å bruke epoxy coating som rulles på eller SL (selvutjevnende) som dras på med for eksempel tannet sparkel. Da får du en fin, jevn gulvflate (helt uten fuger) som kan sklisikres, er antimikrobiell, slitesterk og fritt for løsemidler.

Epoxygulv i fjøs og grisebinger er enkelt å rengjøre og tåler belastningen fra klover og maskiner godt. Ved å holde gulvet rent og hygienisk, hindrer du også sårdannelser og betennelser hos dyrene.

Det er enkelt å påføre epoxy og polyuretan – som er et selvutjevnende produkt, dvs. at det ikke krever så mye jobb for den som påfører gulvet.

Polyuretan mørtel

Polyuretangulv er, som epoxy – slitesterkt, antimikrobielt og sklisikkert. Dette er et tykkere og ekstremt sterkt gulv som dessuten er sertifisert for bruk i næringsmiddelindustrien.

Polyuretan mørtel reduserer bakterieveksten på overflaten med 99,9% – noe som gjør dette gulvbelegget svært godt egnet til

  • fjøs
  • grisebinger
  • melkerom
  • silorom
  • slakterom

… og som gulv i andre rom i landbruket.

Polyuretan mørtel er fritt for løsemidler, tåler harde belastninger fra klover og tunge maskiner svært godt.

Epoxy og polyuretan til vegg

Det er ikke bare gulvet som trenger riktig belegg for å drive med landbruk, men også veggene trenger mye av de samme egenskapene. Vi hjelper deg med å finne riktig belegg til veggene.

Hva er best for mitt bruk?

Er du i tvil om hva du skal velge? Kontakt oss i dag for å få veiledning og råd til å velge riktig gulvbelegg.

 

Jostein Ophus