produkt

Om oss

RIGHT RESIN, RIGHT PEOPLE – WE CREATE CHEMISTRY

EG’s produksjonspartnere er ledende innen sine områder på verdensmarkedet under slogans som ovenfor. Vårt marked er forskjellige typer herdeplast for gulv og vegg, vanntetting, betongimpregnering, fasadesystemer, spesialmørtler mm.
Om oss

Visjon

På basis av høy etisk standard, høy kvalitet på tjenestene, høy servicegrad og miljøvennlige kvalitetsprodukter til våre kunder, skal vi bli den foretrekkende leverandør innen våre produkt- og tjenesteområder.

Produktutvalg

Produktutvalget inkluderer selvutjevnede Epoxy, Polyuretan og Polyaspartic med egenskaper som slagfast, antiskli, antistatisk m.v. Produktene er resistente mot de fleste typer kjemikalier. Vi leverer også ledende miljøvennlige rense- og rengjøringssystemer som takler de tøffeste rense- og rengjøringsutfordringer. Det etter hvert så ettertraktede produktet EG Cemcrete er også et produkt fra EpoxyGrossisten.

Fagkompetanse

EpoxyGrossisten AS besitter høy kompetanse og vi kan beskrive og tilby kvalitetsprodukter til de fleste prosjekter og bransjer. Vi i EpoxyGrossisten AS verdsetter dialog med enhver kunde, liten eller stor og er styrt mot løsningsorientert kommunikasjon til beste for kunden. Vi erfarer at veiledning og råd kan være avgjørende for et vellykket resultat for kundene våre og dette er en prioritert oppgave hos EpoxyGrossisten AS. Vårt mål er å holde kostnadene nede, for å kunne levere våre kvalitetsprodukter til svært konkurransedyktige priser. Med andre ord har vi ikke en dyr organisasjon, men driver kostnadseffektivt og sikkert.

VÅRE PRODUKSJONSPARTNERE

EpoxyGrossisten’s produksjonspartnere er verdensomspennende og anerkjent for avanserte kjemiske løsninger med mer enn 100 års erfaring innen byggebransjen. EG’s omfattende portefølje, inneholder varige løsninger for bygging, vedlikehold, reparasjon og renovering av konstruksjoner:

 • Gulv og vegg løsninger med høy ytelse
 • Betongimpregnering
 • Betongtilsetninger
 • Sementtilsetninger
 • Fasadesystemer
 • Injeksjonsmasser med høy ytelse
 • Løsninger for reparasjon og beskyttelse av betong
 • Løsninger for vannbestandighet
 • Tetningsmasser

Forhandlere & Representanter

Forhandler: Fargerike Se også vårt forhandlerkart her! EpoxyGrossisten AS søker flere Forhandlere / Representanter til å selge og bruke våre produkter og tjenester. Forhandlere Forhandlere kan velge å selge hele eller deler av vårt sortiment. Vi tilbyr produktopplæring til forhandler og deres ansatte. Vi vet dette er avgjørende for å selge løsninger best tilpasset kundenes behov og forventninger. Som forhandler forventer vi en dedikert satsning og et langsiktig samarbeid. Gode betingelser blir tilbudt forhandlere med solide ambisjoner. – Bygg -og jernvarebutikk /varehus – Fargehandlere – m.fl.   Representanter Gode betingelser blir tilbudt representanter med solide ambisjoner. Entreprenører / malermestere / murmestere / «leggere» med fagbrev /sertifisering De som ser lønnsomheten og kvaliteten ved våre produkter, er velkommen til å ta kontakt. Ta kontakt med oss på tlf. 95 33 80 90 eller E-post: Post@epoxygrossisten.no

Installasjonspartnere

Strategiske partnere er essensielt for å kunne levere ultimate løsninger innenfor alle bransjer. Å kombinere våre styrker med våre partneres, gjør at vi kan tilføre ytterligere verdi til våre kunder. EpoxyGrossisten AS bruker kun kompetente installasjonspartnere for å sikre den beste kvalitet og produktkunnskap ved installasjon av våre systemer. Håndverkere/bedrifter med kompetanse og erfaring innen påføring av EG’s produkter søkes for samarbeid. Vi kan tilby våre proffkunder meget gode priser. Da vi har økende oppdragsmengde i flere deler av Norge, er vi interessert i å få kontakt med håndverkere/bedrifter med kompetanse og erfaring. Se vår brosjyre: Bli vår installasjonspartner her__ Ta kontakt på telefon : 95 33 80 90 eller E-post : Post@epoxygrossisten.no

Miljø- & Bærekraftig utvikling

Konkrete, bærekraftige fordeler Skån miljøet og styrk bunnlinjen Våre innovative produkter til byggebransjen kan gi en mer effektiv utnyttelse av ressursene. På den måten oppnår man både kostnadsbesparelser og redusert miljø- og/eller klimapåvirkning, f.eks. i form av CO2-reduksjon.

MER EFFEKTIVRESURSUTNYTTELSE MED ET EG-SYSTEM

Våre produksjonspartnere har alltid vært i forkant av miljøløsninger. Hensynet til miljøet er naturlig og viktig for oss og vi har hatt denne tilnærmingen i mange år og dette betyr at miljøpåvirkningen og bærekraftig utvikling er en kritisk del av våre beslutningsprosesser for utvikling. Det er denne etos som har gjort EG til en leverandør med et av de største utvalget av løsemiddelfrie, vann-baserte produkter. Vi mener enhver bedrift bør arbeide aktivt for å redusere virkningen av deres aktiviteter på miljøet. ”Vi tar en aktiv rolle i vårt lokalsamfunn til støtte for både mennesker og miljøtiltak. Dessuten jobber vi tett med leverandører og interessenter internasjonalt for og både utvikle nye bærekraftige produkter og å kontinuerlig redusere vår egen miljøpåvirkning”. Vårt miljø Ethos I en verden av herdeplast systemer med en fremtidsrettet holdning og investering i teknologi og forskning på nye råvarer, må vi kontinuerlig forbedre samt utfordre det vi er vant til. Vi må alltid bestrebe oss på å arbeide med både kunder og leverandører som deler vår etos, da dette hjelper oss og nå felles miljømål og å bidra til en enda større bærekraftig virkning! Enkle endringer er ikke nok. Alle bedrifter og alle ansatte skal regelmessig gjennomgå prosesser og prosedyrer, vurdere miljørisiko, slik at vi fremmer en kultur som tar hensyn og respekterer miljøet til enhver tid. Vi må alltid beskytte mennesker og miljø der vi opererer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å bevare vår fremtid og suksess. Bærekraftige Løsninger Her er hva vi gjør for å hjelpe? Redusere bruk av løsemidler: Våre produksjonspartnere fører an, med det største vannbaserte løsemiddelfrie spekter av herdeplast løsninger. Dette betyr at vi gir kundene mer valgfrihet og der det er mulig fremmer en løsemiddelfri løsning. Sammen reduserer vi dramatisk bruken av flyktige organiske forbindelser (VOC). Overlegne produkter: Våre systemer er varige, med testede formler som har vært ”in-situ” i flere 10 år, uten behov for fornyelse. Bruk av våre systemer eliminerer kostnadene og energien involvert ved fjerning andre gulv, – produksjon og utskifting av gulv samt installasjon. Ny påstøp eller trygg avhending: Vi er virkelig glade for at de fleste kundene kommer tilbake til oss for nye gulv. De ønsker å fornye sine gulv for trygg fjerning som et ”ikke-farlig” avfall. Alternativt kan man ganske enkelt påføre nytt belegg over den eksisterende overflaten, for å redusere avfall og energibruk. Råmaterialer: Som ledende produsenter av herdeplastprodukter arbeider vi tett med en rekke leverandører. Der det er mulig å bruke lokale råstoff leverandører, velger vi disse for å redusere transport/reiseavstander og energi som forbrukes for å utvikle våre produkter. Videre støtter vi leverandører som bruker resirkulert og gjenvunnet materiale for å minimere miljøbelastningen. Avfallsreduksjon: Over det siste året har vi lykkes med å redusere avfall. Der det er mulig vil vi eliminere avfall og vi samarbeider tett med leverandører slik at avfall ikke bare er skjøvet tilbake gjennom forsyningskjeden, men redusert gjennom denne. Vi bruker bare de mest kostnads-effektive og miljøvennlige avfallshåndterings-systemer og leverandører. Det er de små tingene som teller: Mens det kan være en selvfølge nå om dagen hvor vi bruker tilgjengelig resirkulerte forbruksvarer, sørger vi også for at vi resirkulerer alt papir, papp, plast, batterier, telefoner, tonerkassetter, lysstoffrør rør og utbrukt IT-utstyr. Opprettholde vårt trygge nærmiljø: I samarbeid med lokale miljømyndigheter vurderer våre produksjonspartnere jevnlig sine produksjonsområder, for å overvåke bruken av de omkringliggende land, vann og atmosfære. Dette er en del av vår lovpålagte plikt og inkluderer vurdering av farlige kjemiske stoffer, ventilasjon, støy, vann og sanitære forhold samt avfallshåndtering.

Kundekategorier

EpoxyGrossisten AS har produkter til et hvert gulv behov og vi inndeler hvilke kunder vi leverer produkter til i 3 kategorier:

OLJE- OG GASSINDUSTRIEN

EpoxyGrossisten AS er en sertifisert Achilles bedrift og blir stadig mer foretrukket til skip og offshore leveranser, vi tilbyr og spesifiserer systemer til:

 • Bysse/våtrom
 • Korridorer/oppholdsrom
 • Garderober
 • Arbeidsstasjoner
 • Dekksbelegg ute og inne

”GJØR DET SELV” KUNDER: EpoxyGrossisten AS leverer Epoxy- og enkelte polyuretanprodukter til ”gjør det selv”- kunder. Det trengs ingen fagkunnskap for å legge ut disse produktene. Det er likevel vesentlig at man leser veiledninger og datablad for de enkelte produktene slik at prosessene blir fulgt, for et godt/vellykket resultat. Disse produktene finnes hos alle våre forhandlere. Se vår forhandlerliste her. Velkommen til å ta kontakt for et godt pristilbud samt råd og veiledning!

NÆRINGSKUNDER

EpoxyGrossisten AS leverer sine produkter tilpasset ulike typer industri og næring, med ønsker og krav til:

 • Slitasje/varighet
 • Design
 • Hygienestandarder
 • Antistatiske belegg
 • Støvfrie «cleanroom»
 • Belegg som tåler bruk av sterk varme ved steam/damprengjøring
 • Diffusjonsåpne og elastiske gulvbelegg til ute- og innendørs bruk

Cookies & Personvern