Betongimpregnering til mur og betong

EG Betongimpregnering er en vannbasert, transparent impregnering til beskyttelse av mur- og betongoverflater. Produktet er dypttrengende og gir en varig effekt, og kan forhindre fukt, alger, mosevekst og misfarging av betong grunnet sur nedbør.

Bruksområder

EG Betongimpregnering benyttes til beskyttelse av loddrette og vannrette mur- og betongoverflater. Produktet kan brukes på både gamle og nye (herdede) konstruksjoner, som for eksempel bygninger, bro-underbygninger, betongmurer, parkeringshus og andre bygningskonstruksjoner.

EG Betongimpregnering kan benyttes på alle muroverflater inkludert takstein, forstøtningsmurer, belegningsstein, grunnmurer og piper. Kan også benyttes på teglstein, men vi anbefaler å sette en liten prøve for å se at det ønskede resultat oppnås.

Svært holdbar

EG Betongimpregnering gir en langvarig beskyttelse. Impregneringen forhindrer vann, salt (klorider), atmosfærisk forurensning og frostpåvirkninger fra å ødelegge betongen.

Estetisk

  • Forbedret estetikk da blomstringer, algevekst, mose og smussansamlinger reduseres.
  • Overflatens utseende forblir uendret.

Miljøvennlig

  • Reduserer emisjoner av flyktige organiske forbindelser til atmosfæren i forhold til organiske vannavvisere som er basert på oppløsningsmidler.

Enkel i bruk

  • Leveres klar til bruk og skal ikke fortynnes, hvilket betyr ensartet kvalitet.
  • Krever kun én påføring.
  • Kan påføres fuktige underlag.
  • Utstyr og søl rengjøres enkelt med såpevann.

 Omkostningseffektiv

  • Produktet fordamper ikke ved påføring med sprøyte, derfor kan mer aktivt silan nå det tilsiktede mål med minimalt svinn og maksimal dekning.

Farge

Melkehvit oppløsning; blir usynlig når den er herdet.

Dekkevne

Normalt beregnes 3-10 m²/l på betong. Dekkevnen vil variere avhengig av betongkvalitet og underlagets porøsitet/absorbsjonsevne.

Emballasje

EG Betongimpregnering lweveres i 1, 5 og 20 liter.

Oppbevaring

Emballasje med EG Betongimpregnering oppbevares beskyttet mot frost og ikke i direkte sollys. Oppbevaringstemperatur må ikke overskride 35°C.

Forarbeid

Forberedelse av underlag: Rengjør det området som skal behandles for løse partikler, olje, fett eller andre forurensende stoffer. Det kan være nødvendig med en komplett vannblåsing, sandblåsing eller slyngrensning for å oppnå det ønskede overflateforhold. Revner og ekspansjonsfuger skal lukkes med tetningsmasse før påføring av EG Betongimpregnering, og de skal herde i henhold til produsentens anvisninger.

Blanding

EG Betongimpregnering er klar til bruk etter lett omrøring eller risting.

Påføring

Overflate-, luft- og materialetemperaturen skal være mellom 5°C og 35°C under påføring av EG Betongimpregnering. Produktet må ikke anvendes når temperaturen forventes å falle til under 5°C innenfor 24 timer, eller når det kan forventes regn innenfor 4 timer etter endt påføring. Overflaten kan være lett fuktig, men for å få det beste resultatet er det anbefalt at overflaten er tørr for maksimal inntrengning. Test på et lite område av det området som skal behandles før påføring av enhver transparent inntrengende forsegler for at sikre det ønskede resultat og dekningsgrad. Materialet påføres med kontrollert mengde/nedløp på maks 20 cm på loddrette flater helt til overflaten er mettet.

På vannrette flater anbefales det at materialet påføres med lavtrykkssprøyte, ikke forstøver – alternativt at det helles ut og fordeles jevnt med en kost/nal.

Herdetid

Overflater som er behandlet med EG Betongimpregnering skal tørke i minst 4 timer for å sikre korrekt inntrenging. EG Betongimpregnering kan etterlate en forbigående skjoldet overflate i flere timer etter påføring. Steder med biltrafikk må ikke tas i bruk før den behandlede overflaten er tørr.

Overmaling og lignende skal ikke utføres før overflaten er helt herdet.

Interessert? Kontakt oss

EpoxyGrossisten leverer gulv- og veggsystemer av høy kvalitet til industrielle og private kunder. Send oss informasjon om ditt gulv, og motta uforpliktende tilbud.

Forespørsel