Cemcrete: overflatebehandling av mur og betong

EG CEMCRETE (1-2 mm til gulv og vegg) er et sement- og polymerbasert diffusjonsåpent produkt til overflatebehandling/beskyttelse av mur og betong. EG Cemcrete er sammensatt av to komponenter; spesialsement og flytende polymer. Disse blir blandet sammen til en homogen masse og gir en dekorativ overflate. Vi anbefaler alltid to strøk.

Produktet er elastisk og vil ikke sprekke opp som andre sementbaserte produkter ofte gjør ved mindre strukturelle bevegelser. EG Cemcrete flasser ikke med mindre underlaget slipper.

En ferdig behandlet overflate vil alltid fremstå som noe skjoldet på grunn av produktets sammensetning. En nylig behandlet flate kan fremstå med til dels store nyansevariasjoner. Dette kan vare over noe tid, men vil jevne seg ut etterhvert.

BruksområderEG Cemcrete har en rekke bruksområder, og kan blant annet benyttes til:
 • Betong (inne og utvendig)GulvPussLettklinkerTegl og annet murverkFasaderSokkeletasjerKjellerveggerPeiserPiperGarasjerHagemurerIsoblokkerXPSTerrasseUteplasserFlytebrygger
 • Produktet har en meget god vedheft til de fleste typer underlag.

  Veiledning - EG Cemcrete

  Epoxygrossisten

  Forarbeid – underlag

  Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Underlag som suger til seg væske skal vannes i forkant (unngå vannoppsamling). På tidligere malte flater kan Cemcrete fortynnes ved å tilsette inntil 25 % vann.  Porøse, sugende underlag bør alltid primes ett strøk Cemcrete uttynnet med opptil 30% vann.

  Utblanding

  Bland komponentene godt sammen til en homogen masse. Små mengder kan røres ut for hånd, mens vi anbefaler å bruke drill med blandestav til større mengder. Bruk slemmekost, brett eller egnet sprøyte til påføring. Ved å regulere mengden Liquid (Base) kan Cemcrete brukes både til slemming, stopling, strukturpuss og tynnere pusslag. Cemcrete er et sementbasert produkt som tørker fort, så vær påpasselig med å ikke blande opp mer enn nødvendig. Rengjør redskapene med varmt vann så fort du er ferdig.

  NB! På sammenhengende flater anbefaler vi å bruke slemming fra samme batchnummer og pakningsstørrelse. Forskjellig sug i underlag, varierende blandinger og ujevn uttørking kan gi fargeforskjeller.

  Påføring gulv

  Gjør alltid den overflaten som skal behandles godt rent og fjerne all gammel løs maling (belegg) Rene betong flater skal alltid fuktes med vann (unngå overflatevann) Porøse, sugende underlag bør alltid primes ett strøk Cemcrete uttynnet med opptil 30% vann.

  Dersom det er områder hvor det er fare for lekkasje til underetasje grunnes flaten først med EG Shield (epoxy primer/membran), strø litt sand i det våte belegget for friksjon for påføring av Cemcrete. Vurder om det er behov for to strøk med EG shield. Cemcrete påføres i to lag @ 1 mm våt.

  Skjolder og skyggevirkninger vil alltid forekomme ved bruk av Cemcrete da dette er en del av dette produktets sammensetning og egenskaper, ønskes en enhetlig overflate bør Cemcrete overmales med til eksempel EG Matt Lakk, dette gjelder også for lettere renhold samt merker etter potteplanter o.l. I områder med mye forurensning eller i områder med mye skog der det er erfaring med algevekst (grønske) er det også anbefalt overmaling med klar eller farget EG Matt Lakk for lettere renhold. Det anbefales alltid å sette en prøve for vurdering av ønsket resultat.

  Strukturen i overflaten er avhengig av påføringsmetode (prøv deg frem). Typiske påføringsmetoder er rull eller svaber med påfølgende glatting med pussebrett/filsebrett. For eksempel gir en langhåret rull grov struktur og en fin rull en slettere struktur, men fortsatt markert så dersom det er ønskelig med en slettere og jevn overflate glattes det med brett. Ikke fukte/duppe pussebrettet i vann ved pussing/sletting da dette kan gi varige skjolder/striper i overflaten. Det vil alltid bli noe struktur i dette produktet da det er et sementbasert produkt og må ikke sammenlignes med maling.

  Dersom behandlingen gjøres på terrasse/altan anbefales det at det legges en hulkil mellom vegg og gulv for å stoppe inntrenging av fukt. Hulkil kan lages meget enkelt med EG Epoxysparkel og påføres med slikkepott. EG Epoxysparkel kan også benyttes til å tette sprekker og sår i underlaget før priming.

  For å unngå merker etter potteplanter o.l. kan man med fordel sette dette på et underlag (f.eks skål).

  Påføring slemming

  Cemcrete kan tilsettes inntil 50% vann som grunnstrøk og påføres med slemmekost. Deretter kan du påføre ett eller flere strøk ufortynnet, opptil 1 mm pr. strøk. OBS! Vent 12 timer mellom hvert strøk for at det skal tørke skikkelig. Blandingen skal være lett å stryke, men skal ikke renne. Unngå å påføre Cemcrete i direkte solskinn. To strøk gjør belegget vanntett (det vil fortsatt være diffusjonsåpent, men tåler mer slagregn).

  Cemcrete på Leca

  Cemcrete kan slemmes eller påføres som puss direkte på Leca når sår og fuger er fylt med sementmørtel. For å få en så enhetlig overflate som mulig i regnvær, anbefaler vi å behandle fugene som slemming (se forrige avsnitt).

  Cemcrete på EPS og XPS

  Cemcrete kan brukes til pussing inne og ute på isolasjonsmaterialer som EPS- og XPS-polystyren som har tilstrekkelig styrke som pussbærer. Laveste påføringstemperatur er +5 ºC.

  Forarbeid: Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett og lignende. Tørre, sugende underlag fuktes med vann, unngå stående vann. Sår og sprekker sparkles først med Cemcrete blandet i en tykkere konsistens.

  Påføring på isolasjonsmaterialer

  Sørg for en støvfri og ren overflate. Polystyrenunderlag kan rubbes med stålbørste, sagblad eller lignende for maksimal vedheft. Cemcrete påføres med rull, brett eller sprøyte.

  Brukstid og etterbehandling

  Om ønskelig kan pussoverflaten påføres Resucryl eller Ecuseal som gir en tett overflate mot slagregn og gir en diffusjonsåpen og dekorativ overflate.