Vannbasert, løsemiddelbasert og 100% tørrstoffbasert epoxy – hva er forskjellen?

Uavhengig av om du skal utføre arbeidet selv eller leie en proff for å utføre arbeidet, kan det lønne seg å vite forskjellen på de tre kategoriene. Å forstå hvilke typer epoxybelegg som finnes og hvilke bruksområder de er egnet til vil hjelpe deg finne den beste løsningen for ditt behov.

Hva er epoxy?

Til tross for sitt profesjonelle utseende, er epoxy et populært «gjør-det-selv-produkt», og også ofte å se på private garasjegulv rundt om i Norge. Epoxy kommer i flere variasjoner og spenner fra 100% ren epoxy til vannbasert og løsemiddelbaserte epoxyer med høyere VOC og sterkere lukt(gasser).

Fordelene med epoxy er mange. Ved bruk av epoxy får du et sterkt, holdbart og rengjøringsvennlig gulv. Det sømløse underlaget beskytter mot blant annet kjemikalier, olje, veisalt og annen tærende slitasje, og vil dermed gi et forlenget liv til underlaget. Epoxy kan leveres i utallige variasjoner og kan tilpasses i både tykkelse, finish og farge. Imidlertid er ikke all epoxy den samme. Det finnes som nevnt tre grunnleggende typer: 100% tørrstoffbasert (også omtalt som 100% epoxy eller ren epoxy), løsemiddelbasert og vannbasert epoxy. Hver av disse har sine bruksområder.

De største forskjellene mellom løsemiddelbasert-, 100% tørrstoffbasert- og vannbasert epoxy

Uavhengig av om du skal utføre arbeidet selv eller leie en proff for å utføre arbeidet, kan det lønne seg å vite forskjellen på de tre kategoriene. Å forstå hvilke typer epoxybelegg som finnes, og hvilke bruksområder de er egnet til vil hjelpe deg finne den beste løsningen for ditt behov. Den største forskjellen mellom de tre forskjellige variasjonene av epoxy er tykkelse, slitestyrke og innhold av løsemidler (VOC). Under tar vi for oss de tre kategoriene mer detaljert.

Løsemiddelbasert epoxy

Tidligere var løsemiddelbasert epoxy den foretrukne epoxy-typen grunnet følgende årsaker:

  • Kan påføres selv ved høy luftfuktighet og kjølige temperaturer.
  • Mer tolerant for rester og søl av olje og petroleumsbaserte stoffer i underlaget.
  • Mer holdbart enn vannbaserte epoxy-systemer.

Løsemiddelbasert epoxy har imidlertid et høyt innhold av VOC (flyktige organiske forbindelser), hvilket gjør at man bør styre unna løsemiddelbasert epoxy til innendørs bruk. Løsemiddelbasert epoxy er også svært brannfarlig. Åpen ild bør derfor holdes langt unna uherdet materiale.

Ved påføring av løsemiddelbasert epoxy forutsetter dette at underlaget er helt tørt.

Vannbasert epoxy

Vannbasert epoxy ligner løsemiddelbasert. Enkelt forklart benyttes det her vann i stedet for løsemidler til å fortynne epoxyen. Både løsemiddel- og vannbasert epoxy blir enda tynnere etter herding enn når den ble påført grunnet fordamping av væske.

Vannbasert epoxy er tilnærmet like holdbar som løsemiddelbasert epoxy og gir den samme finishen. Dette er nok grunnen til at denne kategorien har hatt økende popularitet den siste tiden. Vannbasert epoxy utslipper hverken skadelige gasser ellers sterk lukt grunnet lite eller ingen VOC, og er dermed mer miljøvennlig for både bruker og omgivelser.

I motsetning til løsemiddelbasert epoxy, kan vannbasert epoxy påføres selv med høyere restfuktighet i underlaget, ettersom denne typen epoxy er diffusjonsåpen. Vannbaserte epoxyer kan også forhindre hydrostatisk trykk, noe som gjør det til en god grunning for å stoppe fuktighet.

100% tørrstoffbasert epoxy / ren epoxy

I motsetning til vannbaserte og løsemiddelbaserte epoxyer, inneholder ikke epoxysystemer basert på 100% tørrstoff (også omtalt som 100% epoxy eller ren epoxy) væske som fordamper. Følgelig gir epoxy med 100% tørrstoff tykkere, herdede belegg. Denne typen epoxy inneholder heller ingen flyktige organiske forbindelser (VOC). Tørrstoffbasert epoxy herdes gjennom en kjemisk prosess og er en av de mest miljøsikre epoxyene.

I tillegg er 100% epoxy mer slitesterk og mer motstandsdyktig mot kjemikalier. Denne typen epoxy er derfor mye brukt til alt fra ulike kommersielle applikasjoner til store som små verksted- og garasjegulv. Epoxysystemer med 100% tørrstoff koster med enn vann- og løsemiddelbasert epoxy, men er etter vår mening likevel investeringen verdt ettersom sluttproduktet blir et mer holdbart og tykkere belegg med lenger levetid.

Det kan imidlertid være noe mer utfordrende å påføre 100% epoxy sammenlignet med vann- og løsemiddelbasert epoxy, ettersom denne er tykkere i konsistensen. Ren epoxy har også en relativt kort brukstid (omtalt som pot life) på ca. 30 minutter (temperaturavhengig). Planlegging og forberedelse er derfor nøkkelen for et godt resultat!

Husk å alltid lese datablad og veiledning for epoxyen du skal benytte.  Disse dokumentene gir informasjon avgjørende for et godt resultat, slik som forberedelse av underlag, blanding av epoxy, brukstid, herdetid og temperaturer for både materiale, rom og underlag.

Omtalelser av VOC i denne artikkelen gjelder EpoxyGrossistens produkter og kan variere fra produsent til produsent. Sterk eller lite lukt er nødvendigvis ikke en indikator på lav eller høy VOC.