EG Matt Lakk

EG Matt Lakk er en vannbasert polyuretan-lakk som gir et klart, matt resultat og egner seg ypperlig som en avsluttende finish på Polyuretan- og Epoxybelegg der en matt finish er ønskelig.
EG Matt Lakk kan i tillegg anvendes til behandling av både inne- og utendørs overflater, slik som betong, teglstein og sement. Resultatet blir en matt, rengjøringsvennlig overflate.

Forberedelse av underlag

Underlaget må være helt, rent, tørt og fritt for olje og fett, slik som ved et nytt epoxy- eller polyuretanbelegg (i tillegg til bl.a. teglstein, betong eller sement). Ved sterkt absorberende eller porøse underlag kan flere strøk med EG Matt Lakk være nødvendig. Rådfør deg med EpoxyGrossisten dersom du er usikker. Underlags- og omgivelsestemperatur bør være minst 10 °C. EG Matt Lakk bør ha en temperatur på 10°C -30°C. For høy eller lav temperatur påvirker lakkens flyteevne. Det er viktig at områder der EG Matt Lakk påføres er godt ventilert under påføring- og herdetid.

  • Nye betonggulv: Ny betong må være ren, fast, tørr og ferdig herdet. Sementslam i overflaten må fjernes, fortrinnsvis ved sandblåsing eller mekanisk sliping. Minimum styrke på 25N/mm2 er nødvendig.
  • Eksisterende betonggulv: Fjern all skitt, olje, fett og annen underlags-forurensning med sandblåsing, eller mekanisk sliping. Fett og olje må fjernes med mekaniske midler samt rense- og rengjøringssystemer. Lokale reparasjoner kan repareres med EG Epoxysparkel.  EG Matt Lakk kan også påføres eksisterende belegg, malte flater og andre sementbaserte overflater.

Grunning

Grunning er ikke nødvendig, men åpne, porøse underlag kan kreve flere strøk. Ved ujevne og skadde overflater bør lokale reparasjoner vurderes før man setter i gang. Hvis underlaget har fuktnivåer over 75% RH må overflaten grunnes med EG Shield (antall strøk avhenger av fuktighetsinnholdet).

Blanding og påføring

EG Matt Lakk leveres i avstemte blandingsforhold (4:1 A:B i vekt). Hvis hele sett ikke blandes er det viktig at komponentene veies opp nøyaktig og at base blandes opp før herder blandes inn (NB! EpoxyGrossisten anbefaler ikke oppdeling).

Viktig: Etter at komponentene er blandet tilsettes 15% vann i totalmengden (basert på vekt). Bland igjen til en homogen masse (min. 1-2 minutter).

Påføres med malerull i to strøk. Strøk nummer 2 kan påføres når første lag er tørt, etter 2-4 timer. EG Matt Lakk påføres jevnt over hele overflaten. Best resultat fås ved påføring i felt på 2x2 meter med grundig kryssrulling før det fortsettes videre med neste felt.

Forbruk: 

3 kg dekker ca 30 m2
4,375 kg dekker ca 40 m2

Brukstid:

Ferdigblandede komponenter har en brukstid (pot life) på 40 minutter (v. +20 grader) til 60 minutter (ved +12 grader).

Herdetid:

Ventetid mellom strøk: 2-4 timer.

Gulvet er klart til å tas i bruk etter 24 timer.

Vedlikehold/rengjøring:

Vi anbefaler at EG Matt Lakk vaskes med et vanlig industrielt rensesystem; EG Industrivask eller lignende.  Bruk av sterkt alkalisk såpe frarådes, ettersom dette kan ha blekende effekt på overflaten.

Veiledning EG Matt Lakk

Kunde eller bruker av produktene er selv ansvarlig for å teste og godkjenne det aktuelle produkt for sin applikasjon eller spesielle bruksområde. EpoxyGrossisten AS er ikke ansvarlig for negative resultater, så lenge EpoxyGrossisten ikke kan kontrollere applikasjon, prosessering, miljø og andre faktorer som kan påvirke resultatet. Det er brukers ansvar å kvalitetssikre produktets egnethet for aktuelle applikasjon.