EG Seal WB Clear

Transparent, vannbasert epoxymaling med lang brukstid (pot life).

Forberedelse og rengjøring

Overflater må være rene, hele, tørre og fri for forurensende stoffer som kan svekke god vedheft. Underlagets temperatur bør være minimum 150C. Lufttemperatur bør være 10 – 250C, med maks 80% RF fuktighet. Sørg for gode tørkeforhold gjennom hele påførings- og herdetiden for produktet. Er temperaturen for høy eller lav påvirkes produktets flyteegenskaper samt tørke- og herdeprosessen, hvilket kan være årsak til ujevn finish.

Rensevæsken EG Industrivask tynnes ut med vann, 1 liter industrivask til 30-50 liter vann (1/30) og sprayes utover gulvet. Litt ufortynnet kan påføres oljesøl o.l. La dette virke i 2 – 3 minutter for så å børste over med en piassavakost. Spyl deretter grundig over. La gulvet tørke godt før påføring av epoxybelegget. Vurder alltid om gulvet bør slipes.

Ved småsprekker/småskader i gulvet, anbefaler vi å bruke EG Epoxysparkel (etter rengjøringen). Påfør denne så slett og fint som mulig. Evt. støv etter sliping fjernes/støvsuges og deretter er gulvet klart for påføring av Seal WB.

Nye betonggulv: Ny betong må være ren og hel, sementslam i overflaten må fjernes, fortrinnsvis med sandblåsing eller mekanisk sliping. Det kreves en minimums styrke på 25N/mm2. Åpne, porøse underlag kan med fordel grunnes med EG Seal WB Clear.

Eksisterende betonggulv: Fjern alt smuss, olje, fett eller annen forurensning ved sandblåsing eller mekanisk sliping. Fett og olje må fjernes med mekaniske midler og rense- og rengjøringsmidler. Åpne, porøse underlag kan kreve grunning med EG Seal WB Clear. Lokale reparasjoner bør utføres ved hjelp av EG Epoxysparkel.

EG Seal WB Clear kan også brukes på eksisterende belegg og til underlag som tre, asfalt og andre sementbaserte avrettingslag. Underlagene må være rene og hele, med en god vedheft.

EG Seal WB Clear kan fungere som en membranherder og øke hardheten på betong, ved full hydratisering av sement.

Produktet kan påføres ny (grønn) betong, 7 dager etter støp.

Blanding av herder og base

Viktig: Det må ikke benyttes rørepinne til dette formålet. Bruk en separat blandebøtte.

  1. Hell basen i blandebøtten og miks noen omdreininger med en saktegående drill/mikser og blandestav.
  2. Hell herderen over i basen og miks grundig på medium hastighet (ca 300 omdreininger) i 2-3 minutter, slik at det ikke oppstår luftbobler og/eller varmgang i epoxyen. Base og herder blandes godt, til den er jevn i fargen, ikke stripete.
  3. Når massen er ferdigblandet helles litt av blandingen over i et malebrett for påføring med rull.

Produktets brukstid (pot life)

  • 6 timer (ved 20 0C)
  • 8 timer (ved 12 0C)

Påføring

Ferdigblandet produkt påføres med en fin/medium rull av god kvalitet. Produktet påføres i to strøk. Tre strøk kan være nødvendig ved porøse eller absorberende underlag.
Gulvet kan motta lett trafikk etter 24 timer og er fullstendig herdet etter 7 dager.

Maling: På absorberende overflater fortynnes epoxymalingen med 10 % vann og grunnes med før påføring med to lag ufortynnet EG Seal WB. Nytt strøk kan påføres når det første laget er tørt, etter 2-4 timer, avhengig av temperatur og tørkeforhold.

Støvbinding: Rull ut ca. 100 g/m2 i ett strøk. Hvis områder er veldig absorberende (og ser tørre ut), kan du rulle vått-i-vått på nytt innen 30 minutter.

Tørketider

  • Nytt strøk kan påføres når gulvet er tørt, etter 2-4 timer.
  • Gulvet kan tas i bruk etter 24 timer.

Vær oppmerksom på

  • Det er helt avgjørende for et godt resultat at herder og base blandes riktig, d.v.s. rolige blandebevegelser for ikke å få luftbobler og/eller varmgang i epoxyen, ca 300 omdr i 2-3 minutter. Hvis denne prosessen ikke gjøres nøyaktig vil resultatet kunne bli et gulv som ikke tørker/herder (ublandet) og luftbobler kan oppstå ved at blandingen har vært «pisket».
  • EG Seal WB er et vannbasert produkt som må påføres i tynn film.
  • Se også datablad før du begynner.

Kunde eller bruker av produktene er selv ansvarlig for å teste og godkjenne det aktuelle produkt for sin applikasjon eller spesielle bruksområde. EpoxyGrossisten AS er ikke ansvarlig for negative resultater, så lenge EpoxyGrossisten ikke kan kontrollere applikasjon, prosessering, miljø og andre faktorer som kan påvirke resultatet. Det er brukers ansvar å kvalitetssikre produktets egnethet for aktuelle applikasjon.

Interessert? Kontakt oss

EpoxyGrossisten leverer gulv- og veggsystemer av høy kvalitet til industrielle og private kunder. Send oss informasjon om ditt gulv, og motta uforpliktende tilbud.

Forespørsel