Veiledning EG Seal WB

Pigmentert, vannbasert epoxymaling med lang brukstid (pot life).

Forberedelse og rengjøring

Underlag: Rent, tørt, fettfritt og bærekraftig underlag av f.eks. betong.
Temperaturer: Underlagets temperatur må være minst 15°C og høyere enn duggpunktet. Malingen og omgivelsestemperaturen må være 10°C-25°C.

Hvis temperaturen er for høy eller for lav, påvirkes og tørke- og herdeprosessen, noe som kan gi en ujevn finish.

Overflater som betong, mørtel og puss rengjøres med EG Industrivask eller lignende rensevæske. La gulvet tørke godt før påføring av epoxybelegget. Vurder alltid om gulvet bør slipes. Evt. støv etter sliping fjernes/støvsuges og deretter er gulvet klart for påføring av Seal WB.

Ved småsprekker/småskader i gulvet, anbefaler vi å bruke EG Epoxysparkel (etter rengjøring). Påfør denne så slett og fint som mulig.

Blanding av herder og base

EG Seal WB leveres i ferdig oppveide blandingsforhold. Hvis du ikke blander hele sett må komponentene veies nøye og B-komponent (fargen) røres opp før oppdeling.
Blandingsforhold:  2:1 (A:B) i vekt.

  1. Miks B-komponent (fargen) noen omdreininger med en saktegående drill og blandestav.
  2. Hell B-komponenten over i A-komponenten og miks grundig på medium hastighet (ca 300 omdreininger) i 2-3 minutter, og til en jevn farge oppnås.
  3. Når massen er ferdigblandet helles litt av blandingen over i et malebrett for påføring med rull.

Påføring

EG Seal WB påføres med en fin - medium rull av god kvalitet. Produktet må påføres i to strøk. Tre strøk kan være nødvendig ved porøse eller absorberende underlag.

Første strøk:

Dette strøket vil trekke litt inn i underlaget og styrke toppsjiktet i gulvet. Rullen kan vaskes i kaldt vann etter påføring og benyttes til neste påføring igjen.
Brukstid etter blanding: 3 timer (ved 20 grader).

Andre strøk:

Etter min. 4 og innen 24 timer kan du påføre neste strøk med EG Seal WB.

Tørke- og herdetid (ved 20 grader): 

  • Gulvet tåler lett trafikk etter 24 timer.
  • Fullt herdet etter 7 dager.

Vær oppmerksom på

Det er helt avgjørende for et godt resultat at herder og base blandes riktig. Hvis denne prosessen ikke gjøres nøyaktig vil resultatet kunne bli et gulv som ikke tørker/herder (ublandet) og luftbobler kan oppstå ved at blandingen har vært "pisket".

  • Det skal blandes raskt nok til at to komponenter kan bli til en enhetlig konsistens.
  • Det skal ikke blandes for raskt, da dette kan medføre varmgang i epoxyen og/eller at luft tilføres blandingen, ca 300 omdr i 2-3 minutter.
  • EG Seal WB er et vannbasert produkt som må påføres i tynn film.
  • Se også teknisk datablader nøye før du begynner.

Epoxyens fysiske egenskap

Epoxyen er ingen avrettingsmasse, da dette er et flytende gulvbelegg som former seg etter det underlaget det legges på.

Beregning av mengde epoxy

(To strøk med EG Seal WB)

EG Seal WB: 6 kg dekker opptil 40 m2.
Er du i tvil om noe? Kontakt oss!

Kunde eller bruker av produktene er selv ansvarlig for å teste og godkjenne det aktuelle produkt for sin applikasjon eller spesielle bruksområde. EpoxyGrossisten AS er ikke ansvarlig for negative resultater, så lenge EpoxyGrossisten ikke kan kontrollere applikasjon, prosessering, miljø og andre faktorer som kan påvirke resultatet. Det er brukers ansvar å kvalitetssikre produktets egnethet for aktuelle applikasjon.