EG Shield + EG Coat HB

Viktig! Ved høye temperaturer på sommeren vil produktet herde meget fort. Over 25 grader vil man ha betraktelig kortere arbeidstid.

Ved småsprekker/småskader i gulvet, anbefaler vi å bruke EG Epoxysparkel (etter rengjøring/sliping). Påfør denne så slett og fint som mulig. Støv etter sliping fjernes/støvsuges og deretter er gulvet klart for påføring av første strøk EG Shield.

BEREGNING AV MENGDE EPOXY

 • Første strøk EG Shield: 5 kg dekker ca. 20 m2.
 • Andre strøk EG Coat HB: 5 kg dekker ca. 20 m2.
 • Tredje strøk EG Coat HB: 5 kg dekker ca. 20 m2.
 • Rund opp til nærmeste 5 kg, som er EG Coat HB emballasjestørrelse.
 • EG Coat HB dekker ca. 4 m2 pr. kg. @ 0,25 kg pr. m2.

FØR DU BEGYNNER

Det er viktig med et godt rengjort gulv før påføring av epoxy.
Rensevæsken, EG Industrivask, tynnes ut med vann, 1/30 (1 liter EG industrivask til 30-50 liter vann), og sprayes utover gulvet. litt ufortynnet industrivask påføres evt. oljesøl etc.
La virke i 2 – 3 minutter for så å børste lett over med en piassavakost. Spyl deretter grundig. La gulvet tørke godt før påføring av epoxybelegget. Vurder alltid om gulvet bør slipes.

Underlaget må være over +10°c grader når epoxy legges. Temperer produktene til romtemperatur, 18-22°c grader, før bruk. Kalde produkter er vanskeligere å arbeide med og risiko for at herdeproblemer oppstår øker. Ved for høye temperaturer, over 25°c grader forkortes brukstid vesentlig. Husk at varmekabler må være avslått.

Les alltid tilhørende datablad for de produktene du skal benytte.

BLANDING AV HERDER OG BASE 

Samme prosess gjelder for både EG Shield og EG Coat HB.
Bruk en separat blandebøtte.  Blandes med drill, ikke for hånd. Dersom du har flere enn ett sett anbefaler vi å blande opp og påføre ett sett av gangen før det neste blandes og påføres.

 1. Hell basen i blandebøtten og miks noen omdreininger med en saktegående drill/mikser til en homogen masse.
 2. Hell herder over i basen og miks grundig med drill på medium hastighet (ca 300 omdreininger) så det ikke oppstår luftbobler og/eller varmgang i epoxyen. Blandes godt i 2-3 minutter, og til en jevn farge er oppnådd.
 3. Når epoxyen er ferdig blandet helles blandingen ut i dammer på gulvet for utrulling. Viktig: Ikke la produktet bli i beholder for lenge etter blanding. Da det vil oppstå varmegang og brukstid reduseres.
 4. Pass på forbruket. Mål og merk av for det området din enhet skal rekke til. (20 m2 pr. 5 kg.)
 5. Brukstid etter blanding: 20-30 minutter (temperaturavhengig)
 6. Vi anbefaler alltid å blande opp hele sett.

PÅFØRING

Begge systemene påføres med en fin – medium rull av god kvalitet.

 1. Første strøk: EG Shield 
  Dette belegget vil fungere som en fuktsperre/damptett membran.
  Brukstid etter blanding: 20 minutter (temperaturavhengig).
 2. Andre og tredje strøk: EG Coat HB
  Etter 12 timer og innen 48 timer kan du påføre neste strøk.
  Samme prosess for blanding og påføring gjelder også her, men husk å tilsette aggregat fra beholderen merket "Profile" dersom antiskli-effekt er ønskelig (Profile antiskli kjøpes separat) i toppstrøket. Blandes i ca ½ til 1 minutt inntil aggregatet er jevnt fordelt.
  Brukstid etter blanding: 20 – 30 minutter (temperaturavhengig).

HERDETID

 • Gulvet er støvtørt etter 12 timer og kan motta lett fottrafikk.
 • Gulvet kan tas i bruk etter 48 timer.
 • Systemet er fullstendig herdet etter 7 dager.

VÆR OPPMERKSOM PÅ

Det er helt avgjørende for et godt resultat at herder og base blandes riktig, d.v.s. jevn blandebevegelse for ikke å få luftbobler og/eller varmgang i epoxyen, ca 300 omdr i 2-3 minutter med drill. Hvis denne prosessen ikke gjøres nøyaktig vil resultatet kunne bli et gulv som ikke tørker/herder og luftbobler kan oppstå ved at blandingen har vært «pisket».
Les også datablader nøye før du begynner.

EPOXYENS FYSISKE EGENSKAPER

Epoxy er ingen avrettingsmasse, da dette er et flytende gulvbelegg som former seg etter det underlaget det legges på. 

REPARASJON

Eventuelle ujevnheter/sår og mindre sprekkdannelser kan repareres med EG Epoxysparkel. Ved større skader eller ujevnheter, bør gulvet avrettes før epoxybelegget legges.

Er du i tvil om noe? Ta gjerne kontakt med oss!

Kunde eller bruker av produktene er selv ansvarlig for å teste og godkjenne det aktuelle produkt for sin applikasjon eller spesielle bruksområde. EpoxyGrossisten AS er ikke ansvarlig for negative resultater, så lenge EpoxyGrossisten ikke kan kontrollere applikasjon, prosessering, miljø og andre faktorer som kan påvirke resultatet. Det er brukers ansvar å kvalitetssikre produktets egnethet for aktuelle applikasjon.

Kunde eller bruker av produktene er selv ansvarlig for å teste og godkjenne det aktuelle produkt for sin applikasjon eller spesielle bruksområde. EpoxyGrossisten AS er ikke ansvarlig for negative resultater, så lenge EpoxyGrossisten ikke kan kontrollere applikasjon, prosessering, miljø og andre faktorer som kan påvirke resultatet. Det er brukers ansvar å kvalitetssikre produktets egnethet for aktuelle applikasjon.