Sandstrødd epoxybelegg

Produkter benyttet i denne veiledningen:

  • Primer/grunning: EG Shield
  • Epoxybelegg (body coat og top coat): Denpox CTC / EG coat HB
  • Sand: Ovnstørket kvartssand

FØR DU BEGYNNER

Rengjøring

Overflaten må være ren, hel, tørr og fri olje, fett, løst materiale og andre forurensende stoffer som kan svekke vedheft. Restfukt bør være mindre enn 4%. Ved rengjøring anbefales EG Industrivask. Vurder alltid om gulvet bør slipes.

Småsprekker- og/eller skader

Ved småsprekker/småskader i gulvet, anbefaler vi å bruke EG Epoxysparkel (etter rengjøring/sliping). Påfør denne så slett og fint som mulig. Støv etter sliping fjernes/støvsuges og deretter er gulvet klart for påføring av EG Shield.

Temperaturer

Underlaget må ha en temperatur på minimum +10°c grader når epoxy legges. Temperer produktene til romtemperatur, 15-20°c grader før bruk. Kalde produkter er vanskeligere å arbeide med og risiko for at herdeproblemer oppstår øker. Ved for høye temperaturer, over 25°c grader, forkortes brukstid vesentlig.

Husk at varmekabler må være avslått.

Les alltid tilhørende datablad for de produktene du skal benytte.

BEREGNING AV MENGDE EPOXY

  • Primer/grunning - EG Shield: 5 kg (et sett) dekker opptil 20 m2.
  • Body coat - Denpox CTC: 20,75 kg (et sett): 0,5-0,7 kg per m2
  • Sandstrø: 25 kg sekker. Beregn 0,5 – 3 kg sand per m2
  • Top coat - Denpox CTC: 20,75 kg (et sett): 0,7-1 kg per m2

BLANDING AV HERDER OG BASE 

Samme prosess gjelder for både EG Shield og Denpox CTC (evt. EG Coat HB)
Bruk en separat blandebøtte. Blandes med drill, ikke for hånd. Vi anbefaler alltid å blande opp hele sett. Dersom du har flere enn ett sett, blandes og påføres ett sett av gangen før det neste blandes og påføres.

1. Hell basen i blandebøtten og miks noen omdreininger med drill i medium hastighet til en homogen masse.

2. Hell herder over i base og miks grundig med en drill på medium hastighet (ca 300 omdreininger for å unngå luftbobler og/eller varmgang i epoxyen). Blandes i 2-3 minutter, og til en jevn farge er oppnådd.

3. Når epoxyen er ferdigblandet helles blandingen ut i dammer på gulvet for påføring. Viktig: Ikke la produktet bli i beholder for lenge etter blanding. Dette vil føre til varmegang og brukstid reduseres.

4. Brukstid etter blanding: ca. 20 minutter (temperaturavhengig)

PÅFØRING

1. Priming/grunning: EG Shield
Dette belegget vil fungere som en fuktsperre/damptett membran.
Påføres med rull av god kvalitet.
Brukstid etter blanding: 20 minutter (temperaturavhengig).

2. Body coat: CTC (evt EG Coat HB)
Etter 12 timer og innen 48 timer kan CTC påføres.
Brukstid etter blanding: 20 – 30 minutter (temperaturavhengig).
Helles i dammer utover gulvet og dras ut med svaber.

3. Sandstrø:
Mens epoxyen fortsatt er våt strøs sanden jevnt ved å kastes utover over belegget (vær obs på å ikke kaste sanden rett ned, men heller utover i en viftebevegelse). Basert på ønsket tekstur strøs 0,5 – 3 kg sand per m2 (fullstrødd ved ca 2,5-3 kg).

3. Top coat: Denpox CTC (evt EG Coat HB)
Etter 12 og innen 48 timer fjernes overflødig sand ved å støvsuge overflaten godt, før nytt strøk Denpox CTC påføres.
Helles i dammer utover gulvet og dras ut med rull eller evt. svaber. Viktig at sandens struktur ikke avrettes med epoxyen.

HERDETID

  • Gulvet er støvtørt etter 12 timer og kan motta lett fottrafikk.
  • Gulvet kan tas i bruk etter 48 timer.
  • Systemet er fullstendig herdet etter 7 dager.

Merk at tidene oppgitt over er temperaturavhengig.

DISCLAIMER

Kunde eller bruker av produktene er selv ansvarlig for å teste og godkjenne de aktuelle produktene for sin applikasjon eller spesielle bruksområde. EpoxyGrossisten AS er ikke ansvarlig for negative resultater, så lenge EpoxyGrossisten ikke kan kontrollere påføring, prosessering, miljø og andre faktorer som kan påvirke resultatet. Det er brukers ansvar å kvalitetssikre produktets egnethet for aktuelle applikasjon.