EG Betongimpregnering Problock

Bruksområder

Enhver sementholdig overflate, ute og inne. Typiske bruksområder er grunnmur, skorstein, kjeller, belegningsstein, forstøtningsmur, terrasse med støpt plate, vegg, gulv og tak. Ikke på tidligere malte/behandlede underlag.

EG Betongimpregnering har også vært benyttet i siloer, gjødselkjellere, bassenger, broer og tuneller med like gode resultater.

Vanlige problemer som vanninntrenging, men også vansker med saltutslag, brannskader, vedheft for maling og lim har blitt løst ved hjelp av EG Betongimpregnering.

Forberedelse

Underlaget må være rent og fritt for løse partikler, gammel maling og/eller annet belegg. Underlaget kan være fuktig, men tørre underlag gir bedre inntrenging. Fuger, større sprekker o.l. utbedres på forhånd. Tilstøtende blanke overflater som glass, aluminium, fliser og lignende tildekkes. Rør eller rist produktet før bruk. 

Påføringsmetode 

Overflate-, luft- og materialetemperaturen skal være mellom 5 °C og 35 °C under påføring av EG Betongimpregnering. Må ikke anvendes når temperaturen forventes å falle til under 5 °C innenfor 24 timer, eller der det kan forventes regn innenfor 4 timer etter endt påføring. Overflaten kan være lett fuktig, men for best resultat anbefales det at overflaten er tørr for maksimal inntrengning. Test et lite område av det området som skal behandles før påføring av enhver transparent inntrengende forsegler. Dette gjøres for å sikre at ønsket resultat og dekningsgrad oppnås. Materialet påføres med kontrollert mengde/nedløp påmax. 20 cm påloddrette flater inntil overflaten er mettet. På vannrette flater anbefales det at materialet påføres med lavtrykkssprøyte, ikke forstøver; alternativt at det helles ut og fordeles jevnt med en kost/nal.

Tørketid

Det anbefales at overflater som er behandlet med EG Betongimpregnering får hvile i minst 4 timer for å sikre riktig gjennomtrengning. EG Betongimpregnering kan gi en midlertidig skjoldet overflate i flere timer etter påføring. Derfor bør ikke trafikk gjenåpnes før den behandlede overflaten er tørr. EG Betongimpregnering kan overmales når produktet er herdet. Påføringsutstyr bør rengjøres med såpevann. EG Betongimpregnering vil etterlate synlige rester på ikke-porøse materialer, f.eks. glass, metall ol. Overmaling skal ikke forekomme før produktet er helt tørt.

Tørket, polymeriserte materiale kan fjernes med et metalblad.

Dekkevne og arbeidstemperatur

Dekkevnen er 3-10m2 pr. liter, avhengig av underlagets sugeevne. Ved påføring skal lufttemperatur være over 5 °C. Unngå påføring hvis temperatur forventes å falle under 5 °C innen etterfølgende 24 timer, eller dersom det er ventet regn innen 4 timer etter påføring.

Kunde eller bruker av produktene er selv ansvarlig for å teste og godkjenne det aktuelle produkt for sin applikasjon eller spesielle bruksområde. EpoxyGrossisten AS er ikke ansvarlig for negative resultater, så lenge EpoxyGrossisten ikke kan kontrollere applikasjon, prosessering, miljø og andre faktorer som kan påvirke resultatet. Det er brukers ansvar å kvalitetssikre produktets egnethet for aktuelle applikasjon.