Veiledning EG Metallic gulv

Dekkevne

Dekkevne: Minimum 1,5 kg per m2

Forberedelse

Nye betonggulv: Ny betong må være ren, fast, tørr og ferdig herdet. Sementslam i overflaten må fjernes, fortrinnsvis ved sandblåsing eller mekanisk sliping. En minimum styrke på 25N/mm2 er påkrevd.

Eksisterende betonggulv: Smuss, olje, fett eller annen underlags-forurensning fjernes ved hjelp av sandblåsing eller mekanisk sliping. Fett og olje må fjernes med mekaniske midler samt rense- og rengjøringssystemer. Lokale reparasjoner kan gjøres med EG Epoxysparkel. EG Top Clear kan også påføres eksisterende belegg, malte flater og andre sementbaserte overflater.

Underlag, nytt og eksisterende, bør grunnes med f.eks EG Shield. Dersom underlaget er porøst/veldig absorberende benyttes EG Seal WB.

Temperatur

Pass på at temperaturene ligger på 20º C og oppover. Dersom temperaturene faller vil dette påvirke herdetiden og man risikerer og få bobler i overflaten. Temperaturen i gulvet, luften og produktet spiller en stor rolle, så pass på å temperer både gulv og produkt før man begynner med installasjonen.

Dersom produktet er kaldt vil det forårsake vanskeligheter med blandingen da den blir tykkere og seigere ved kalde temperaturer. For varme temperaturer vil ha motsatt effekt og gjøre at produktet herder fortere. Man vil altså få dårligere tid med påføring av materialene.

Blanding

  1. Bland først basekomponenten til en ensartet konsistens.
  2. Tilsett og bland inn ønsket mengde metallic pulver, glitter eller fargepigment. Tilsatt mengde bør ikke overstige 10% av epoxyens vekt.
  3. Tilsett herderen over i basen. En separat blandebøtte anbefales. Skrap kantene på beholderne godt slik at man ikke har ublandet herder eller base på kantene av blandebøtta.
    Produktene kommer i ferdig oppdelte blandeforhold, så alt innhold i begge beholderne skal blandes.
  4. Bland med drill på medium hastighet i ca 3 minutter. Herder og base skal være fullstendig blandet.

Påføring

Den blandede enheten påføres umiddelbart med rull eller pensel og i en konsistent og uavbrutt prosedyre. Sørg for å påføre produktet jevnt og fint slik at du får den overflaten du ønsker. Ulike farger kan kombineres for spennende effekter i overflaten. Se video under.

Viktig! Ikke la produktet bli i beholder for lenge etter blanding. Dette vil føre til varmegang og redusert brukstid.

Brukstid:

EG Top Clear har en brukstid på 30 minutter etter blanding (avhengig av temperatur).

Tørketid:

Etter 16-24 timer: Gulvet er tørt og tåler lett trafikk
Etter 72 timer: Gulvet kan brukes som normalt.
Opp til 7 dager: Full kjemisk herding.

Effekt med metallic pulver

Blande farger: Se video under.

Spray: Metallic pulver kan benyttes for å skape effekter på gulvet ved å sprayes direkte på epoxyen mens den er uherdet (viktig: dette gjelder kun EG Top Clear og EG Benkeplateepoxy). Bruk en sprayflaske med Isopropanol blandet med metallic pulver (1-2 liter Isopropanol til 25 g metallic pulver). Rist flasken godt og ofte under påføring av metallic. Når du er ferdig med å påføre metallic kan ren isopropanol sprayes over gulvet for fjerning av overfladiske luftbobler. Piggsko kan benyttes for å nå alle områdene på gulvet.

Viktig! Isoporpanol vil antenne dersom du har åpne flammer i nærheten. Unngå åpne flammer og bruk aldri propanbrenner eller lignende på gulvet rett etter påføring av isopropanol.

Interessert? Kontakt oss

EpoxyGrossisten leverer gulv- og veggsystemer av høy kvalitet til industrielle og private kunder. Send oss informasjon om ditt gulv, og motta uforpliktende tilbud.

Kunde eller bruker av produktene er selv ansvarlig for å teste og godkjenne det aktuelle produkt for sin applikasjon eller spesielle bruksområde. EpoxyGrossisten AS er ikke ansvarlig for negative resultater, så lenge EpoxyGrossisten ikke kan kontrollere applikasjon, prosessering, miljø og andre faktorer som kan påvirke resultatet. Det er brukers ansvar å kvalitetssikre produktets egnethet for aktuelle applikasjon.

Legging av Metallic Epoxy på garasjegulv

Slik lager du Hvit Marmor med Epoxy