Veiledning EG Shield og CTC

Viktig! Ved høye temperaturer på sommeren vil produktet herde meget fort. Over 25 grader vil man ha betraktelig kortere arbeidstid.

FØR DU BEGYNNER

Rengjøring
Overflaten må være ren, hel, tørr og fri olje, fett, løst materiale og andre forurensende stoffer som kan svekke vedheft. Restfukt bør være mindre enn 4%. Ved rengjøring anbefales EG Industrivask. Vurder alltid om gulvet bør slipes.

Småsprekker- og/eller skader
Ved småsprekker/småskader i gulvet, anbefaler vi å bruke EG Epoxysparkel (etter rengjøring/sliping). Påfør denne så slett og fint som mulig. Støv etter sliping fjernes/støvsuges og deretter er gulvet klart for påføring av EG Shield.

Temperaturer
Underlaget må ha en temperatur på minimum +10°c grader når epoxy legges. Temperer produktene til romtemperatur, 15-20°c grader før bruk. Kalde produkter er vanskeligere å arbeide med og risiko for at herdeproblemer oppstår øker. Ved for høye temperaturer, over 25°c grader, forkortes brukstid vesentlig.

Husk at varmekabler må være avslått.

Les alltid tilhørende datablad for de produktene du skal benytte.

BEREGNING AV MENGDE EPOXY

 • 1. strøk EG Shield: 5 kg (et sett) dekker opptil 20 m2.
 • 2. strøk CTC: 20,75 (et sett) kg dekker opptil 20 m2.

BLANDING AV HERDER OG BASE 

Samme prosess gjelder for både EG Shield og CTC.
Bruk en separat blandebøtte. Blandes med drill, ikke for hånd. Vi anbefaler alltid å blande opp hele sett. Dersom du har flere enn ett sett anbefaler vi å blande opp, og påføre, ett sett av gangen før det neste blandes og påføres.

1.Hell basen i blandebøtten og miks noen omdreininger med drill i medium hastighet til en homogen masse.

2. Hell herder over i base og miks grundig med en drill på medium hastighet (ca 300 omdreininger for å unngå luftbobler og/eller varmgang i epoxyen). Blandes i 2-3 minutter, og til en jevn farge er oppnådd.

3. Når epoxyen er ferdigblandet helles blandingen ut i dammer på gulvet for påføring. Viktig: Ikke la produktet bli i beholder for lenge etter blanding. Dette vil føre til varmegang og brukstid reduseres.

4.Pass på forbruket. Mål og merk av for det området din enhet skal rekke til. (20 m2 pr. 20,75 kg)

5.Brukstid etter blanding: ca. 20 minutter (temperaturavhengig)

PÅFØRING

 1. Første strøk: EG Shield
  Dette belegget vil fungere som en fuktsperre/damptett membran.
  Påføres med rull av god kvalitet.
  Brukstid etter blanding: 20 minutter (temperaturavhengig).
 2. Andre strøk: CTC
  Etter 12 timer og innen 48 timer kan CTC påføres.
  Brukstid etter blanding: 20 – 30 minutter (temperaturavhengig).
  Helles i dammer utover gulvet og dras ut med nal.
Påføring av epoxy med svaber

Etterrulles underveis med rull av god kvalitet for å fjerne eventuelle ujevnheter fra nalen.
Nal rengjøres med isopropanol eller tynner etter bruk.

HERDETID

 • Gulvet er støvtørt etter 12 timer og kan motta lett fottrafikk.
 • Gulvet kan tas i bruk etter 48 timer.
 • Systemet er fullstendig herdet etter 7 dager.

Merk at tidene oppgitt over er temperaturavhengig.

VÆR OPPMERKSOM PÅ

Det er helt avgjørende for et godt resultat at herder og base blandes riktig, d.v.s. rolig, jevn blandebevegelse (ca 300 omdreininger) for ikke å få luftbobler og/eller varmgang i epoxyen. Bland i 2-3 minutter med drill. Hvis denne prosessen ikke gjøres nøyaktig vil resultatet kunne bli et gulv som ikke herder og luftbobler kan oppstå ved at blandingen har vært «pisket».

Kunde eller bruker av produktene er selv ansvarlig for å teste og godkjenne det aktuelle produkt for sin applikasjon eller spesielle bruksområde. EpoxyGrossisten AS er ikke ansvarlig for negative resultater, så lenge EpoxyGrossisten ikke kan kontrollere applikasjon, prosessering, miljø og andre faktorer som kan påvirke resultatet. Det er brukers ansvar å kvalitetssikre produktets egnethet for aktuelle applikasjon.

Veiledning: Denpox CTC - Tykkfilm epoxy