EG Top Clear

EG Top Clear er en allsidig, klar epoxy, og kan benyttes i sammenheng med EG Metallic, EG Flakes, Glitter, som en klar epoxy som toppstrøk eller alene.
Dersom du skal benytte EG Top Clear i kombinasjon med EG Metallic, klikk her for veiledning.

Forberedelse

Nye betonggulv: Ny betong må være ren, fast, tørr og ferdig herdet. Sementslam i overflaten må fjernes, fortrinnsvis ved sandblåsing eller mekanisk sliping. En minimum styrke på 25N/mm2 er påkrevd.
Eksisterende betonggulv: Smuss, olje, fett eller annen underlags-forurensning fjernes ved hjelp av sandblåsing eller mekanisk sliping. Fett og olje må fjernes med mekaniske midler samt rense- og rengjøringssystemer.

Lokale reparasjoner kan gjøres med EG Epoxysparkel. EG Top Clear kan også påføres eksisterende belegg, malte flater og andre sementbaserte overflater.

Grunning

Grunning er ikke nødvendig, men åpne, porøse underlag kan kreve priming med EG Seal WB. Ved ujevne og skadde overflater bør lokale reperasjoner vurderes før man setter i gang. Hvis underlaget har fuktnivå over 75% RH må overflaten primes med EG Shield (antall strøk avhenger av fuktighetsinnholdet).

Før du begynner

Temperatur på arbeidsområdet bør ikke være lavere enn 10c grader gjennom påførings- og herdeperioden da dette kan ha en negativ effekt på utseende og farge.

Overflatetemperaturen må være over 5c grader. Der det er mulig anbefales det at påføringsområdet er oppvarmet til en minimumstemperatur på 15c grader. Dette er ideelt for stabilisering av rom- og underlagstemperatur før installasjon.

Blanding av base og herder

Bland først basekomponenten til en ensartet konsistens. Deretter blandes alt innhold ved å tilføre herderen over i basen. Dersom du benytter en egen blandebøtte er det viktig at det blandes godt og sørges for at alt innhold fra begge komponentene helles/skrapes ut fra orginalbeholderne og over i blandebøtten. Bland med en drill på medium hastighet i minst 2 minutter. De to komponentene skal være fullstendig blandet.

Påføring

Den blandede enheten påføres umiddelbart med rull eller pensel og i en konsistent og uavbrutt prosedyre. Viktig: Ikke la produktet bli i beholder for lenge etter blanding. Da det vil oppstå varmegang og brukstid reduseres. Gulvområdene bør kryss-rulles for å sikre en jevn påføring og for å minimere merker etter rullen. Dekningsgraden vil avhenge av porøsitet i underlaget. EG Top Clear brukes som en forsegling til ulike dekorative EG gulvsystemer som bl.a. EG Flakes, EG Metallic eller andre dekorative gulv. Kan også brukes på underlag der en gjennomsiktig overflate er påkrevd.

 • Dekningsgrad:
  7,5 kg. EG Top Clear dekker ca 25 m2 (ved 250 mikron tykkelse).
 • Brukstid:
  EG Top Clear har en brukstid på 30 minutter etter blanding.
 • Tørketid:
  Etter 16-24 timer: Gulvet er tørt og tåler lett trafikk
  Etter 72 timer: Gulvet kan brukes som normalt.
  Opp til 7 dager: Full kjemisk herding.

Kunde eller bruker av produktene er selv ansvarlig for å teste og godkjenne det aktuelle produkt for sin applikasjon eller spesielle bruksområde. EpoxyGrossisten AS er ikke ansvarlig for negative resultater, så lenge EpoxyGrossisten ikke kan kontrollere applikasjon, prosessering, miljø og andre faktorer som kan påvirke resultatet. Det er brukers ansvar å kvalitetssikre produktets egnethet for aktuelle applikasjon.