EG Cemcrete

Teknisk informasjon

Forarbeid - underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett o.l. Sugende underlag skal forvannes (med f.eks. lavtrykkssprøyte), unngå vannoppsamling. På tidligere malte og porøse flater påføres Cemcrete fortynnet ved tilsetning av inntil 25 % vann.

Utblanding - bruksmåte

Cemcrete medfølgende komponenter blandes til en homogen masse. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med blandestav. Påføring foretas med slammekost, brett eller egnet sprøyte. Ved å regulere mengden Liquid (Base) kan Cemcrete benyttes både til slemming, stopling, strukturpuss og tynnere pusslag.  Cemcrete er et sementbasert produkt som tørker, så vær påpasselig med å ikke blande opp mer enn nødvendig.

NB! På sammenhengende flater anbefales det å bruke slemming fra samme produksjonsnummer og pakningsstørrelse. Ulik absorpsjon i underlag, varierende blandinger og ujevn uttørking kan medføre fargeforskjeller. Redskap rengjøres med vann.

Fremgangsmåte - gulv

Gjør alltid den overflaten som skal behandles godt rent og fjerne all gammel løs maling (belegg) Rene betong flater skal alltid fuktes med vann (unngå overflatevann). Porøse, sugende underlag bør alltid primes ett strøk Cemcrete uttynnet med opptil 30% vann.

I områder med fare for lekkasje til underetasje grunnes flaten først med EG Shield (epoxy primer/membran), strø litt sand i det våte belegget for friksjon for påføring av Cemcrete. Vurder om det er behov for to strøk med EG shield. Cemcrete påføres i 2 lag @ 1 mm.

Skjolder og skyggevirkninger vil alltid forekomme ved bruk av Cemcrete da dette er en del av dette produktets sammensetning og egenskaper. Ønskes en enhetlig overflate bør Cemcrete overmales med f.eks EG Matt Lakk. Dette gjelder også for lettere renhold samt for å unngå merker etter potteplanter o.l.

I områder med mye forurensning, skog og generelt områder hvor det er erfaring med algevekst (grønske) anbefales overmaling med klar eller farget EG Matt Lakk for lettere renhold. Det anbefales alltid å sette en prøve for vurdering av ønsket resultat.

Strukturen i overflaten avhenger av påføringsmetode (prøv deg frem). Typiske påføringsmetoder er rull eller svaber med påfølgende glatting med pussebrett/flisebrett. For eksempel gir en langhåret rull grov struktur og en fin rull en slettere struktur, men fortsatt markert, så dersom det er ønskelig med en slettere og jevn overflate glattes det med brett. Ikke fukte/dypp pussebrettet i vann ved pussing/sletting da dette kan gi varige skjolder/striper i overflaten. Det vil alltid bli noe struktur i dette produktet da det er et sementbasert produkt og må ikke sammenlignes med maling.

Dersom behandlingen gjøres på terrasse/altan anbefales det at det legges en hulkil mellom vegg og gulv for å stoppe inntrenging av fukt. Hulkil kan lages meget enkelt med EG Epoxysparkel og påføres med slikkepott. EG Epoxysparkel kan også benyttes til å tette sprekker og sår i underlaget før priming.

For å unngå merker etter potteplanter o.l. kan man med fordel sette dette på et underlag (f.eks skål).

Se video lenger ned i artikkel. 

Fremgangsmåte - slemming

Cemcrete kan tilsettes inntil 50% vann som grunnstrøk og påføres med slemmekost.  Ett eller flere strøk ufortynnet, opptil 1 mm pr. strøk. Neste kan strøk påføres etter 4-6 timer (ved gode tørkeforhold). Blandingen skal være lett å stryke, men skal ikke renne. Unngå å påføre Cemcrete direkte i sterkt solskinn. To strøk gir vanntetthet (Belegget er fortsatt diffusjonsåpent, men tåler mer slagregn).

Cemcrete på Leca

Cemcrete kan slemmes eller påføres som puss direkte på Leca når sår og fuger er fylt med sementmørtel. For en så enhetlig overflate som mulig i regnvær, anbefales det at fugene behandles som slemming som nevnt i pkt. ovenfor.

Cemcrete på EPS og XPS

Cemcrete benyttes til pussing inne og ute på isolasjonsmaterialer som EPS- og XPS-polystyren m.m. som har tilstrekkelig styrke som pussbærer. Laveste påføringstemperatur er +5 ºC.

Forarbeid:
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Tørre, sugende underlag fuktes med vann, unngå stående vann. Sår og sprekker sparkles først med Cemcrete blandet i en tykkere konsistens.
Bruksmåte på isolasjonsmaterialer
Sørg for støvfri og ren overflate. Polystyrenunderlag kan rubbes med stålbørste, sagblad eller lignende for maksimal vedheft. Cemcrete påføres med rull, brett eller sprøyte.

Brukstid - Etterbehandling:
Om ønskelig kan pussoverflaten påføres EG Matt Lakk som gir en en helhetlig, diffusjonsåpen og overflate. Dersom annen overflatebehandling benyttes følges produsentens anvisninger.

Rengjøring

Cemcrete er et sementbasert produkt og vil kreve jevnlig renhold, spesielt på terrassegulv o.l. Sot, smuss og annen forurensning kan sette seg godt fast i produktet og være vanskelig å fjerne dersom man ikke spyler gulvet regelmessig. Ved påføring av EG Matt Lakk eller annen behandling kan renhold forenkles.

Disclaimer: Kunde eller bruker av produktene er selv ansvarlig for å teste og godkjenne det aktuelle produkt for sin applikasjon eller spesielle bruksområde. EpoxyGrossisten AS er ikke ansvarlig for negative resultater, så lenge EpoxyGrossisten ikke kan kontrollere applikasjon, prosessering, miljø og andre faktorer som kan påvirke resultatet. Det er brukers ansvar å kvalitetssikre produktets egnethet for aktuelle applikasjon.

Veiledning - EG Cemcrete