Epoxy til kjellergulvet

Mørkt, grått, fuktig og kanskje en del støv. Høres det kjent ut? Visste du at du enkelt kan gi kjellergulvet et skikkelig løft ved hjelp av ett par strøk med epoxy?

Epoxy på kjellergulvet har flere fordeler:

Lysner opp den mørke kjelleren

En lys gulvfarge er fordelaktig i rom med lite naturlig lys ved at det skaper et lysere uttrykk i rommet. I mange tilfeller gjør en lysere gulvfarge også at rommet faktisk ser større ut. Epoxy får du i en rekke farger, men dersom du ønsker et lyst uttrykk anbefales for eksempel fargene hvit (white gloss) eller lys grå (stirling).

Enkelt å holde rent

Med epoxy i kjelleren får du både et sømløst og støvfritt gulv. Med sømløs finish blir kjellergulvet enkelt å holde rent ettersom du enkelt kan både spyle og vaske over. Uten sprekker og fuger trenger du heller ikke bekymre deg for misfarging eller uønsket bakterievekst i gulvet. Et rent og pent epoxygulv er perfekt dersom du for eksempel har planer om å benytte kjelleren til vaskerom eller lager!

Slitesterkt og holdbart

Epoxy benyttes ofte på gulv i verksteder, garasjer og andre steder med stor slitasje og høy belastning grunnet produktets gode evne til slitestyrke og holdbarhet. Til tross for sine gode egenskaper inneholder EpoxyGrossistens systemer ikke hverken VOC eller flyktige løsemidler hvilket gjør de godt egnet til innendørs bruk.

Velg tett radonsperre- eller diffusjonsåpen epoxy

Basert på om det er risiko for fukt eller ei i din kjeller, kan du velge mellom en diffusjonsåpen eller diffusjonstett type epoxy (kontakt EpoxyGrossisten for veiledning).

Det finnes fordeler med begge to:

  • Diffusjonsåpen  epoxy
    Den diffusjonsåpne epoxyen kan slippe fukt ut og er derfor godt egnet til blant annet klassiske kjellere der det er en risiko for at fukt kan oppstå (merk at gulvet fortsatt må være helt tørt før legging av epoxy). Det at epoxyen er diffusjonsåpen gjør at den ikke delaminerer (slipper) på samme måte som et helt tett belegg vil kunne gjøre ved for mye fukt fra underlaget.
  • Diffusjonstett epoxy
    Alternativt kan epoxy også fås som et diffusjonstett belegg. Dette vil fungere som radonsperre og dermed gi effektiv beskyttelse mot radongass som kan oppstå i sammenheng med bygg på berg-, pukk- og grusunderlag. Les mer om Epoxy som radonsperre her. Rådfør deg med EpoxyGrossisten for å tilse at underlaget i din kjeller er egnet for radonsperre. Kontakt oss her.